Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε πως οι Αγώνες θα διεξαχθούν, όπως έχει οριστεί, το Σάββατο, 1 Απριλίου του 2017, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ», στα Πεύκα Θεσσαλονίκης.

Έχει ήδη αποσταλεί στα συμμετέχοντα σχολεία η λίστα με τα ονόματα και τα στοιχεία των μαθητών που θα συμμετάσχουν στους Αγώνες μας για έλεγχο. Σε περίπτωση που δεν μας αποσταλεί κάποια διόρθωση, η Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων δεν ευθύνεται για τυχόν λάθος.

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους σε κάποια από τις Επιτροπές Αξιολόγησης των Αγώνων μας παρακαλούνται να επισκεφτούν τη σελίδα μας στις 31 Μαρτίου 2017, οπότε και θα αναρτηθούν οι λίστες των Επιτροπών Αξιολόγησης.

Παρακαλούμε πολύ να επισκέπτεστε τη σελίδα των 2ων Φιλολογικών Αγώνων για περαιτέρω ενημέρωση.
Η Οργανωτική Επιτροπή
Σάββατο, Μαρτίου 11, 2017