Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στους 1ους Φιλολογικούς Αγώνες «ΔΕΛΑΣΑΛ»
Σας ενημερώνουμε πως οι Αγώνες θα διεξαχθούν, όπως έχει οριστεί, το Σάββατο, 2 Απριλίου του 2016, στις εγκαταστάσεις του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ», στα Πεύκα Θεσσαλονίκης.

Έχει ήδη αποσταλεί ηλεκτρονικά η λίστα με τα ονόματα των μαθητών που θα συμμετάσχουν στους Αγώνες μας, καθώς και τα στοιχεία που μας έχουν δηλώσει τα σχολεία στα οποία φοιτούν. 

Παρακαλούμε να ελεγχθούν τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί από το δικό σας σχολείο, όσον αφορά τους μαθητές σας, και να μας στείλετε επιβεβαίωση ή τυχόν διόρθωση των στοιχείων. Σε διαφορετική περίπτωση, η Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων δεν ευθύνεται για τυχόν λάθος.

Σε περίπτωση που εκπαιδευτικοί από το σχολείο σας έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους σε κάποια από τις Επιτροπές Αξιολόγησης των Αγώνων μας, παρακαλούνται να επισκεφτούν τη σελίδα μας την 1η Απριλίου 2016, οπότε και θα αναρτηθούν οι λίστες των Επιτροπών Αξιολόγησης.

Παρακαλούμε πολύ να ενημερωθούν οι υπεύθυνοι καθηγητές του σχολείου σας και οι μαθητές σας, που έχουν δηλώσει συμμετοχή στους Αγώνες μας, ώστε να επισκέπτονται τη σελίδα των 1ων Φιλολογικών Αγώνων για περαιτέρω ενημέρωση.


Η Οργανωτική Επιτροπή
Τετάρτη, Μαρτίου 23, 2016